Dedykowane Systemy analityczno-raportowe

Oprócz gotowych programów automatyzujących analitykę danych i raportowanie w wybranych obszarach, świadczymy usługi tworzenia zintegrowanych systemów analityczno-raportowych. Są to zaawansowane rozwiązania szyte na miarę. Zakres wdrożenia, a zwłaszcza stopień integracji systemu z maszynami i urządzeniami pomiarowymi oraz oprogramowaniem firm trzecich (np. bazy danych, LIMS, SAP), a także stopień automatyzacji analizy danych i raportowania zależy od potrzeb Klienta.
StatSoft Polska oferuje systemy statystycznego sterowania jakością (SPC), stanowiące kompleksowe rozwiązanie w zakresie monitorowania, nadzorowania i sterowania procesem na hali. Umożliwią one zbieranie informacji o aktualnym stanie procesów i parametrów oraz pozwalają na wykrywanie i usuwanie na bieżąco problemów technologicznych (przewidywanie awarii), realizując zasady ciągłego doskonalenia procesu (PAT i QbD). Optymalizacja procesów produkcyjnych może odbywać się zarówno w oparciu o planowanie eksperymentów (DOE), jak i dane historyczne (Data Mining, CART, CHAID).
Stworzony na potrzeby użytkownika system analityczno-raportowy może zapewniać integralność danych na poziomie całego przedsiębiorstwa, udostępniając informacje z wielu różnych źródeł danych. Informacje o parametrach procesu produkcyjnego, dane dotyczące zarządzania jakością, wyniki badań laboratoryjnych gromadzone w systemie LIMS i informacje o działaniu fabryki w przeszłości mogą być dostępne w jednym miejscu. Dzięki odpowiednim narzędziom wizualizacji danych i wyników oraz analizom statystycznym i zestawieniom, surowe dane przekształcane są w użyteczną wiedzę. Co ważne, system może być dostępny zdalnie przez Internet dla pracowników firmy oraz współpracowników i klientów zewnętrznych.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów