Porównanie profili uwalniania

Moduł porównania profili wykorzystywany jest do analizy danych otrzymywanych prac badawczo-rozwojowych, programu walidacji i bieżącej weryfikacji procesu. Oprogramowanie umożliwia dobór odpowiedniej metody porównania profilu dla danego przypadku, standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników oraz pozwala na automatyczne raportowanie złożonych analiz w formie tabelarycznej i/lub graficznej, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładu pracy do niezbędnego minimum.
Podstawowe Funkcjonalności

STANDARYZACJA ANALIZ i RAPORTOWANIA
 • Graficzne metody porównania profili
 • Metody zależne od modelu porównania profili
  • Model zerowego rzędu
  • Model pierwszego rzędu
  • Hixson – Crowell model
  • Higuchi model
  • Quadratic model
  • Gompertz model
  • Logistic model
  • Weibull model
  • Korsemeyar and Peppas model
 • Metody niezależne od modelu porównania profili
  • Parametr podobieństwa f1 i różnicy f2
  • Index Rescigno
 • Metody statystyczne
  • oparte o analizę wariancji ANOVA
  • oparte o metodę 90% przedziału ufności dla różnicy
  • oparte o wielowymiarową odległość Mahalanobisa.
  • oparte o metodę Chow and Ki’s szeregów czasowych
 • Tworzenie standardowych raportów porównania profili uwalniania

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów