Walidacja Metod Pomiarowych

Moduł walidacji metod analitycznych wykorzystywany jest do analizy danych otrzymywanych podczas prac walidacyjnych. Oprogramowanie umożliwia standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników oraz pozwala na automatyczne raportowanie złożonych analiz w formie tabelarycznej i/lub graficznej, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładu pracy do niezbędnego minimum.
Podstawowe Funkcjonalności

STANDARYZACJA ANALIZ i RAPORTOWANIA
 • Tabele z wartościami średnimi i odchyleniami standardowymi w klasach,
 • Ocena wartości odstających (statystyki k i h) z wykresy Mandela,
 • Ocena wartości odstających za pomocą testu Cochrana i/lub Grubbsa
 • Ocena normalności rozkładu danych
 • Ocena powtarzalności i precyzji pośredniej (odtwarzalności)
 • Wykresy powtarzalności i precyzji pośredniej
 • Ocena poprawności (jeżeli została podana wartość wzorca)
 • Ocena wartość odzysku
 • Ocena liniowości
 • Ocena granicy wykrywalności (LOD)
 • Ocena granicy oznaczalności (LOQ)
 • Karta kontrolna wartości średnich i rozstępu
 • Tworzenie standardowych raportów porównania profili uwalniania

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów