Walidacja Procesu

Moduł walidacji procesu i bieżącej weryfikacji procesu wykorzystywany jest do gromadzenia, zarządzania i statystycznej analizy danych otrzymywanych podczas programu walidacji. Oprogramowanie umożliwia tworzenie planów kontroli i harmonogramowanie aktywności walidacyjnych, zapewnia kontrolę nad wprowadzaniem, dostępem i przechowywaniem danych, umożliwia standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników oraz pozwala na automatyczne raportowanie złożonych analiz w formie tabelarycznej i/lub graficznej, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładu pracy do niezbędnego minimum.
Podstawowe Funkcjonalności

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE (Opcja)
 • Tworzenie planów prowadzenia walidacji i bieżącej weryfikacji procesu
 • Harmonogramowanie aktywności walidacyjnych
 • Tworzenie raportu aktywności zaplanowanych na dany tydzień/miesiąc/rok
 • Automatyczna notyfikacja o zbliżających się terminach wykonania walidacji
BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH (Opcja)
 • Integracja wszystkich danych procesu i produktu leczniczego w centralnej bazie danych
 • Gromadzenie wyników dla parametrów operacyjnych i parametrów produktu
 • Weryfikacja poprawności danych podczas wprowadzania ich do bazy
 • Zarządzanie poziomami i prawami dostępu ze śledzeniem i rejestracją zmian w bazie danych
STANDARYZACJA ANALIZ i RAPORTOWANIA
 • Analiza modelu procesu za pomocą metod graficznych i numerycznych
 • Analiza stabilności procesu za pomocą standardowych i zaawanasowanych kart kontrolnych
 • Analiza zdolności procesu dla danych o rozkładzie normalnym i innym niż normalny
 • Analiza odtwarzalności procesu poprzez weryfikację równoważności pomiędzy seriami
 • Ustalenie limitów kontrolnych do monitorowania bieżącej produkcji
 • Tworzenie standardowych raportów walidacji procesu i bieżącej weryfikacji procesu
DOSTĘPNOŚĆ
 • Dostępność wyników analizy statystycznej dla personelu kluczowego
 • Łatwe i intuicyjne wyszukiwanie danych monitoringu
 • Bieżące monitorowanie wyników parametrów operacyjnych i parametrów produktu
 • Bieżące monitorowanie stanu realizacji zaplanowanych aktywności walidacyjnych

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów