Adamed Sp. z o.o., Grupa ADAMED

„(…) profesjonalizm oraz wysoki merytoryczny poziom prowadzonych zajęć przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w zakresie statystyki wykorzystywanej w badaniach klinicznych. Ważnym atutem firmy StatSoft były terminowość i zaangażowanie w prowadzony projekt oraz doskonały kontakt wykładowcy z uczestnikami podczas trwania kursu.”