ESPEFA

„W Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ,,Espefa” został wdrożony przez firmę StatSoft program Statistica wraz modułami: Walidacja procesów i Walidacja metod pomiarowych. Decyzja firmy dotycząca wdrożenia była podyktowana spełnieniem wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie walidacji procesów produkcyjnych, walidacji metod badania oraz sporządzania analizy trendów i raportów z rocznego przeglądu produktów. (…)

Dzięki oprogramowaniu firmy StatSoft praca z obróbką danych i obliczeniami statystycznymi stała się dużo łatwiejsza, nie pochłania już tak dużej ilości czasu oraz wyklucza możliwość popełnienia błędów przy kopiowaniu danych, ponieważ oprogramowanie jest walidowane podczas wdrożenia przez przedstawiciela firmy StatSoft, co ma również bardzo duże znaczenie w odniesieniu do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Generowane Raporty z modułów farmaceutycznych Walidacja procesów i Walidacja metod pomiarowych posiadają wszystkie niezbędne analizy statystyczne oraz wnioski, a ponadto w razie potrzeby, użytkownik programu może rozbudować raporty o dodatkowe informacje. (…)

Firma StatSoft podczas wdrażania oprogramowania prowadzi bardzo wyczerpujące szkolenia oraz oferuje swoją pomoc, dzięki czemu praca z oprogramowaniem oraz zrozumienie trudnych zagadnień analiz statystycznych staje się prostsze i bardzo przydatne w pracy.”