Gedeon Richter Polska

„W związku z rosnącymi potrzebami w zakresie optymalizacji prac związanych z prowadzeniem badań stabilności Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. zlecił StatSoft Polska dostawę kompleksowego systemu zbierania, gromadzenia i analizy danych dotyczących stabilności. (…)
Dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu gromadzenia i analiz danych:

  • ograniczono przechowywanie danych w formie papierowej – wszystkie dane są teraz przechowywane w uporządkowanej strukturze jednej analitycznej bazy danych,
  • zapewniono bezpieczeństwo danych poprzez zastosowanie odpowiedniej architektury informatycznej, zarządzanie uprawnieniami oraz wdrożenie funkcjonalności śledzenia zmian,
  • zapewniono szybki dostęp do danych – niezbędne informacje, np. wyniki analiz wybranego parametru za dowolny okres lub plan badań stabilnościowych na nadchodzący miesiąc, można uzyskać, uruchamiając generowanie jednego ze specjalnie opracowanych raportów,
  • udostępniono możliwość szybkiego przygotowania m.in. raportu z wszystkimi wynikami dla wybranej serii lub raportu zestawiającego wyniki badań dla wybranego produktu,
  • udostępniono rozwiązanie Zestaw Farmaceutyczny Ocena Stabilności, które automatyzuje wykonanie analiz i przygotowanie finalnego raportu.

Aktualnie praca związana z obróbką danych z badań stabilności ogranicza się do wprowadzenia danych za pośrednictwem dedykowanego interfejsu, a następnie osoba, która wykonuje analizy lub raporty, definiuje zakres danych, które są przenoszone do środowiska analitycznego, gdzie można je przeglądać i dowolnie opracowywać lub automatycznie wykonać ich analizę oraz raport – co wyraźnie skraca czas przygotowania dokumentacji. Dodatkowo zyskano analityczną bazę danych, w której przechowywane są wszystkie historyczne informacje dotyczące parametrów i produktów.

Rzetelne zebranie oczekiwań użytkownika, oraz profesjonalizm i doświadczenie pracowników StatSoft-u pozwoliło na odpowiednie dopasowanie oprogramowania do wymagań Gedeon Richter Polska. Profesjonalizm i duża elastyczność firmy StatSoft przyspieszyły i ułatwiły zakończenie sukcesem wdrożenia nowego rozwiązania.”