Jelfa S.A. Grupa Valeant

„Zastosowanie Statistica Walidacja Procesów gwarantuje poprawne wykonywanie raportów przy znacznym ograniczeniu poświęconego czasu. Dzięki przejrzystości i szerokiemu zakresowi zawartych informacji, raporty te są  dobrą  podstawą  dla prezentacji wyników walidacyjnych, dla opracowania tzw. rocznych przeglądów produktów, jak również mogą być z powodzeniem wykorzystywane do bieżącej analizy przebiegu procesów.”