Pol-Nil S.A.

„(…) Walidacja Procesów automatycznie wykonuje analizę danych produkcyjnych i generuje gotowy do wykorzystania raport zawierający m.in. odpowiednie statystyki opisowe, karty kontrolne, wskaźniki zdolności, wyniki analizy wariancji oraz wnioski statystyczne,a wszystkie te obliczenia mogą być wykonywane równocześnie dla kilku serii. Praca z programem ogranicza się do wprowadzenia danych i wybrania odpowiednich opcji analizy, tak wiec mogą go obsługiwać nawet osoby z niższymi kwalifikacjami, a specjaliści mogą ograniczyć swoje zaangażowanie jedynie do wyciągania wniosków.”