Polfa Warszawa S.A.

(…) Firma Statsoft, biorąc pod uwagę rosnące wymagania względem systemów jakościowych i konieczność ciągłego doskonalenia jakości, wyszła naprzeciw potrzebom klienta przygotowując wiele rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego spełniających wymagania prawne jak i pozwalające w znacznym stopniu usprawnić pracę i zwiększyć efektywność. Naszą uwagę zwrócił: Zestaw Farmaceutyczny (Przegląd Jakości Produktu, Ocena Stabilności, Monitorowanie środowiska, Walidacja procesu) oraz Zestaw Laboratoryjny (Walidacja metod pomiarowych, Wyznaczanie niepewności pomiaru, Badania międzylaboratoryjne). Oprogramowanie proponowane przez StatSoft spełnia szeroki zakres wymagań GMP i jest zwalidowane zgodnie z GAMP5. (…)