PPF Hasco-Lek S.A., Grupa HASCO

„Dzięki zastosowaniu rozwiązania Zestaw Farmaceutyczny czas potrzebny na przeprowadzenie statystycznej analizy danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportu jest skrócony do kilku minut. Oszczędzony w ten sposób czas możemy przeznaczyć na dokładne przeanalizowanie danych oraz lepsze poznanie i zrozumienie zmienności procesu.

Rozwiązania StatSoft oprócz automatyzacji rutynowych zadań dostarczają szeroki zakres analiz, bez których coraz trudniej wyobrazić sobie efektywne wspieranie zadań jakościowych w całym cyklu życia produktu, począwszy od wdrożenia (np. metody planowania doświadczeń) poprzez monitorowanie jakości procesu (np. karty kontrolne Shewharta), a skończywszy na przeglądzie rocznym produktu.”