Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie, korzysta z zakupionego od firmy StatSoft Polska specjalistycznego oprogramowania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny (moduły Przegląd Jakości Produktu oraz Walidacja Procesu), które spełnia nie tylko nasze oczekiwania, ale także wymagania inspektorów władz farmaceutycznych. Stosowanie oprogramowania STATISTICA generuje na bieżąco oszczędności czasowe związane z analizą danych i opracowaniem raportów. ()
Skorzystali
śmy również z oferty walidacji oprogramowania przez zespół firmy StatSoft, który przeprowadził i udokumentował proces sprawnie i profesjonalnie.