Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Collegium Medicum w Bydgoszczy

„Moduł Design of Experiments pozwala na właściwe zaplanowanie przebiegu eksperymentu, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji wartości analitycznej danych. Dostępne w programie Statistica wielowymiarowe techniki eksploracyjne są efektywnym narzędziem wspierającym analizę oraz opracowanie składu nowych formulacji farmaceutycznych.

(…) Zaletą modułu Walidacja Metod Pomiarowych jest przejrzyste zestawienie wyników w postaci raportu walidacyjnego, co bardzo usprawnia pracę w laboratorium analitycznym.”