Produkcja

GMP  XXI wieku  wymaga, aby firmy farmaceutyczne były efektywne, agile, elastyczne i wytwarzały w sposób wiarygodny produkty lecznicze o wysokiej jakości bez intensywnego nadzoru ze strony urzędów oraz instytucji kontrolnych. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wykorzystywanych w doskonaleniu i monitowaniu jakości produktu jest zastosowanie statystycznego sterowania procesem (SPC) poprzez wykorzystanie kart kontrolnych. Umożliwia ono, używając obiektywne kryteria, rozróżnienie pomiędzy procesami, które są przewidywalne a procesami nieprzewidywalnymi, w których występują przyczyny specjalne, zakłócające ich funkcjonowanie. Przewidywalność procesu jest jednym z warunków efektywnego planowania, produkcji  i zarządzania.