Utrzymanie

Awarie powodują kosztowne i niezwykle kłopotliwe zakłócenia procesów produkcyjnych. Dzięki przewidywaniu awarii możliwe jest podejmowanie działań zapobiegawczych, a co za tym idzie unikanie awarii i minimalizowanie ich konsekwencji. Utrzymanie według stanu (ang. Condition-based Maintenance lub Predictive Maintenance) polega na monitorowaniu stanu maszyn i wyznaczaniu na bieżąco prawdopodobieństwa wystąpienia problemów. Dzięki wdrożeniu strategii utrzymania ruchu wg stanu można zmniejszyć koszty awarii i serwisu, czas przestojów, jednocześnie wydłużając czas działania urządzeń i zwiększając bezpieczeństwo.