Profarm Sp. z o.o.

„(…) Dzięki zastosowaniu oprogramowania firmy StatSoft znacznie skrócił się czas potrzebny na przygotowanie raportów i analiz zgodnych z wymaganiami audytorów. Raporty tworzone automatycznie przez moduły Zestawu Farmaceutycznego StatSoft Polska są czytelne i odpowiadają obecnie obowiązującym standardom. Zakres analiz można dostosować do własnych potrzeb, a zawarte w raportach wnioski i komentarze stanowią nieocenioną pomoc w interpretacji wyników (…)”.

Marek Stawski

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej Profarm Sp. z o.o.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie, korzysta z zakupionego od firmy StatSoft Polska specjalistycznego oprogramowania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny (moduły Przegląd Jakości Produktu oraz Walidacja Procesu), które spełnia nie tylko nasze oczekiwania, ale także wymagania inspektorów władz farmaceutycznych. Stosowanie oprogramowania STATISTICA generuje na bieżąco oszczędności czasowe związane z analizą danych i opracowaniem raportów. ()
Skorzystali
śmy również z oferty walidacji oprogramowania przez zespół firmy StatSoft, który przeprowadził i udokumentował proces sprawnie i profesjonalnie.

Mirosława Kwasek

Zastępca Kierownika KJ ds. Produktów Transferowych

Sanofi

Karina Cyzio

Starszy Specjalista ZJ ds. Systemów

Sanofi

Polfa Warszawa S.A.

(…) Firma Statsoft, biorąc pod uwagę rosnące wymagania względem systemów jakościowych i konieczność ciągłego doskonalenia jakości, wyszła naprzeciw potrzebom klienta przygotowując wiele rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego spełniających wymagania prawne jak i pozwalające w znacznym stopniu usprawnić pracę i zwiększyć efektywność. Naszą uwagę zwrócił: Zestaw Farmaceutyczny (Przegląd Jakości Produktu, Ocena Stabilności, Monitorowanie środowiska, Walidacja procesu) oraz Zestaw Laboratoryjny (Walidacja metod pomiarowych, Wyznaczanie niepewności pomiaru, Badania międzylaboratoryjne). Oprogramowanie proponowane przez StatSoft spełnia szeroki zakres wymagań GMP i jest zwalidowane zgodnie z GAMP5. (…)

Małgorzata Wierzykowska

Dyrektor ds. Jakości,

Polfa Warszawa S.A.

Pol-Nil S.A.

„(…) Walidacja Procesów automatycznie wykonuje analizę danych produkcyjnych i generuje gotowy do wykorzystania raport zawierający m.in. odpowiednie statystyki opisowe, karty kontrolne, wskaźniki zdolności, wyniki analizy wariancji oraz wnioski statystyczne,a wszystkie te obliczenia mogą być wykonywane równocześnie dla kilku serii. Praca z programem ogranicza się do wprowadzenia danych i wybrania odpowiednich opcji analizy, tak wiec mogą go obsługiwać nawet osoby z niższymi kwalifikacjami, a specjaliści mogą ograniczyć swoje zaangażowanie jedynie do wyciągania wniosków.”

Specjalista ds. walidacji

Pol-Nil S.A.

1 2 3 4