Oferta

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego pozwala nam rozwiązywać problemy związane z analizą danych, raportowaniem oraz statystycznym sterowaniem i monitorowaniem procesów produkcyjnych (SPC) w sposób kompleksowy.

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania w kluczowych obszarach wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.

W obszarze jakości posiadamy narzędzia do oceny okresu ważności i trendowania stabilności produktu, monitorowania środowiska wytwarzania, walidacji i bieżącej weryfikacji procesu, opracowania części okresowego przeglądu jakości produktu dotyczącej statystycznej analizy danych, porównywania profili uwalniania, a także oceny niepewności pomiaru metod analitycznych oraz ich walidacji.

W obszarze produkcji zapewniamy statystyczne sterowanie procesami (SPC), pomagamy też w analizie systemu pomiarowego (MSA) oraz przewidywaniu awarii (PM).

Z kolei w obszarze technologicznym możemy zoptymalizować procesy w oparciu o planowanie eksperymentów (DOE), a także analizę danych historycznych (Data Mining, CART, CHAID).

Oferujemy nie tylko pojedyncze narzędzia automatyzujące analitykę danych i raportowanie, lecz także dostarczamy zintegrowane systemy, pozwalające zorganizować gromadzenie i analizę danych zgodnie z zaleceniami FDA, EMA oraz krajowych instytucji regulacyjnych w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Farmaceutycznego Systemu Jakości.

Poprzez usługi doradczeszkoleniowe pragniemy dzielić się uporządkowaną wiedzą bazującą na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach zgodnych z branżowymi standardami i wymaganiami audytorów.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów