Oprogramowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, przygotowaliśmy pakiet analityczny, który automatyzuje działania związane z analizą danych i przygotowywaniem raportu w różnych obszarach oraz grupę zaawansowanych platform analityczno-raportowych.

Każdy z modułów pakietu posiada przejrzysty i wygodny w obsłudze interfejs użytkownika, a dzięki zestawowi odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywanych w środowisku Statistica automatycznie wykonuje rutynowe działania związane ze statystyczną analizą danych i tworzy gotowy do wydruku raport.

Platformy analityczno-raportowe to kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające dodatkowo zbieranie, gromadzenie i analizę danych. Składa się na nie kilka współpracujących ze sobą elementów:

  • centralna baza danych z funkcjonalnością śledzenia zmian,
  • moduł do definiowania scenariuszy badań,
  • moduł do wprowadzania wyników badań,
  • moduł do generowania raportów,
  • moduł do zarządzania poziomami uprawnień użytkowników,
  • moduł do alarmowania o zdarzeniach niepożądanych,
  • środowisko analityczne Statistica
  • odpowiedni moduł Statistica Zestaw Farmaceutyczny.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów