DPC Dissolution Profiles Comparison

Program DPC Dissolution Profiles Comparison służy do oceny podobieństwa pomiędzy profilami uwalniania.

Oprogramowanie umożliwia:

 • dobór odpowiedniej metody porównania profilu dla danego przypadku,
 • standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników
 • automatyczne generowanie raportu w formie tabelarycznej i/lub graficznej niezbędnego do złożenia dokumentacji rejestracyjnej.

Program został tak przygotowany, aby po wprowadzeniu danych i naciśnięciu jednego przycisku otrzymać raport w postaci dokumentu Microsoft Word lub PDF. Oprócz wyników wykonanych analiz, w raporcie znajdują się komentarze ułatwiające interpretację otrzymanych rezultatów. Opcjonalnie, dane mogą być składowane w dedykowanej bazie danych.

Metody wykorzystane w module są zgodne z rekomendacjami zawartymi w regulacjach agencji europejskiej EMA oraz amerykańskiej FDA.

Oprogramowanie zostało zwalidowane zgodnie z wymaganiami cGxP.

Główne funkcjonalności:

 • Metody niezależne od modelu
  • Współczynnik podobieństwa f2
  • Współczynnik różnicy f1, f1’
  • Współczynnik podobieństwa f2 bootstrap
  • Współczynnik podobieństwa f2 (exp) bootstrap
  • Wieloczynnikowa odległość statystyczna, przybliżona granica ufności (ACLMD)
  • Wieloczynnikowa odległość statystyczna, statystyka T2 Hotellinga (T2EQ)
 • Metody zależne od modelu
  • Porównanie parametrów modelu, przybliżona granica ufności (ACLMD)
  • Porównanie parametrów modelu, statystyka T2 Hotellinga (T2EQ)
  • Porównanie parametrów modelu, obszar podobieństwa (CR)
  • Porównanie krzywych uwalniania, maksymalny dystans (Dmax)
 • Usuwanie punktów czasowych wg reguł EMA, FDA, WHO
 • Tworzenie raportów w formacie Word, e-CTD, PDF, Statistica, również w języku angielskim
 • Konfigurowanie zawartości raportu z wyborem zakresu analiz statystycznych
 • Tworzenie szablonów, zwierających skonfigurowany zakres analiz statystycznych
 • Opcja: zapis wyników do bazy danych z pełną funkcjonalnością dziennika śledzenia

Dowiedz się więcej na temat profili uwalniania! Obejrzyj webinarium:

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów