EM Environmental Monitoring

Program służy do opracowania części raportu okresowego monitoringu środowiska wytwarzania form sterylnych i niesterylnych, dotyczącej statystycznej analizy danych. Moduł został przewidziany do oceny parametrów środowiska wytwarzania, podlegających okresowej analizie trendów.

Podstawowe funkcjonalności modułu:

  • Analiza danych środowiskowych za pomocą metody limitów działania/alarmu, odzysku kontaminacji USP 1116 i analizy zdarzeń rzadkich
  • Wyznaczanie limitów działania/alarmowych dla danych o rozkładzie normalnym i innym niż normalny
  • Wizualizacja profilu mikroorganizmów z podziałem na rodzaj i gatunek za pomocą wykresów Pareto/kołowych
  • Ocena częstości występowania przyczyn wyników OOT/OOL za pomocą wykresów Pareto
  • Dowolne konfigurowanie zawartości raportu z wyborem zakresu analiz statystycznych
  • Generowanie raportu w formacie PDF/Word/Statistica, również w wersji angielskiej
  • Tworzenie standardowych szablonów raportów, zwierających skonfigurowany zakres analiz statystycznych
  • Opcja: zapis wyników do bazy danych z pełną funkcjonalnością dziennika śledzenia

Dowiedz się więcej! Zachęcamy do pogłębiania wiedzy podczas oglądania nagrań naszych webinarów:

Monitoring i ocena cech jakościowych produktu
Monitoring środowiska wytwarzania – metody i przykłady

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów