PV Process Validation

Program służy do opracowania części raportu walidacji procesu, dotyczącej statystycznej analizy danych. Moduł został przewidziany do oceny atrybutów jakościowych produktu, podlegających walidacji procesu.

Podstawowe funkcjonalności modułu:

  • Analiza stabilności i zdolności dla serii walidacyjnych za pomocą graficznych i numerycznych metod
  • Ocena równoważności między seriami walidacyjnymi za pomocą testów istotności i równoważności
  • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wyniku OOS za pomocą graficznych i numerycznych metod
  • Analiza danych, posiadających zarówno rozkład normalny jaki również inny niż normalny
  • Identyfikacja wartości odstających z możliwością ich usunięcia z analizy statystycznej
  • Konfigurowanie zawartości raportu z wyborem zakresu analiz statystycznych i kryteriów analizy
  • Generowanie raportu w formacie PDF/Word/Statistica, również w wersji angielskiej
  • Tworzenie standardowych szablonów, zwierających skonfigurowany zakres analiz statystycznych
  • Opcja: zapis wyników do bazy danych z pełną funkcjonalnością dziennika śledzenia

Dowiedz się więcej! Zachęcamy do oglądania nagrań naszych webinarów:

Projektowanie, walidacja i monitorowanie procesu technologicznego. Walidacja procesu

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów