Informacje organizacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa

Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy wypełnić formularz i przesłać go do nas zeskanowany e-mailem na adres: info@statsoft.pl lub pocztą (na adres: StatSoft Polska, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków). Zgłoszenia są przyjmowane w kolejności ich napływania, aż do wyczerpania limitu miejsc. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu fakturę pro forma, na podstawie której będzie można dokonać płatności. Wystawiona faktura pro forma jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na dany kurs.

Rezygnacja z udziału

Osoby, które prześlą faksem pisemne powiadomienie o rezygnacji z kursu co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, nie poniosą żadnych kosztów. Osoby, które rezygnują nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu, wnoszą opłatę w wysokości 50% ceny kursu. Późniejsza rezygnacja lub nieobecność na kursie wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy naszych kursów otrzymują obszerne materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących. Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem komputerów. W przypadku szkoleń on-line każda osoba biorąca udział w kursie również otrzymuje materiały szkoleniowe.

Świadectwa

Każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia. Uczestnictwo w kursie on-line potwierdzamy elektronicznym świadectwem.

Miejsce

Szkolenia on-line dają możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na świecie.
Szkolenia stacjonarne odbywają się w Krakowie.

Przejdź na wyższy poziom analizy razem z naszymi ekspertami!

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów