PS Product Stability

Program służy do wyznaczenia okresu ważności zgodnie z rekomendacjami ICHQ1E na podstawie długoterminowych badań stabilności oraz badań przyspieszonych jak również do trendowania wyników gromadzonych podczas ciągłego badania stabilności.

Oprogramowanie umożliwia:

 • ocenę długoterminowych, przyspieszonych i ciągłych badań stabilności produktu
 • dobór odpowiedniej metody statystycznej do oceny badań stabilności produktu
 • standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników
 • generowanie pełnego raportu do złożenia dokumentacji rejestracyjnej

Program został tak przygotowany, aby po wprowadzeniu danych i naciśnięciu jednego przycisku otrzymać raport w postaci dokumentu Microsoft Word lub PDF. Oprócz wyników wykonanych analiz, w raporcie znajdują się komentarze ułatwiające interpretację otrzymanych rezultatów.

Opcjonalnie, dane mogą być składowane w dedykowanej bazie danych.

Oprogramowanie zostało zwalidowane zgodnie z wymaganiami cGMP.

Główne funkcjonalności:

 • Badania długoterminowe
  • Wyznaczenie okresu ważności na podstawie przedziału ufności i/lub przedziału predykcji
  • Wyznaczenie okresu ważności na podstawie jednostronnego lub dwustronnego przedziału
  • Wybór liniowego modelu statystycznego bez transformacji lub po transformacji danych
  • Ocena dobroci dopasowania wszystkich dostępnych modeli statystycznych
  • Analiza statystyczna istotności wybranego modelu za pomocą testu t i testu F
  • Analiza poprawności wybranego modelu za pomocą analizy reszt
  • Analiza wielu serii z oceną możliwości uwspólnienia danych metodą ANCOVA
  • Analiza wartości przewidywanych dla wybranego przedziału czasowego
  • Zbiorcze podsumowanie analizy dla wszystkich badanych serii/parametrów
 • Badania przyspieszone
  • Szacowanie okresu ważności na podstawie modelu Arrheniusa
  • Szacowanie okresu ważności na podstawie metody Q10
 • Badania ciągłe
  • Analiza wyniku poza trendem OOT w odniesieniu do serii historycznych
   Metoda karty kontrolnej punktu czasowego
   Metoda przedziału predykcji punktu czasowego
   Metoda karty kontrolnej nachylenia prostej
   Metoda losowych współczynników regresji
   Ocena prawdopodobieństwa wyniku OOS
  • Analiza wyniku poza trendem OOT w odniesieniu do wcześniejszych punktów czasowych
   Metoda zmiany od wartości początkowej, poprzedniej i średniej
   Metoda karty kontrolnej regresji
   Przedziału predykcji dla punktu
   Ocena prawdopodobieństwa wyniku OOS
 • Tworzenie raportów w formacie Word, e-CTD, PDF, Statistica, również w języku angielskim
 • Konfigurowanie zawartości raportu z wyborem zakresu analiz statystycznych
 • Tworzenie szablonów, zwierających skonfigurowany zakres analiz statystycznych
 • Opcja: zapis wyników do bazy danych z pełną funkcjonalnością dziennika śledzenia

 

 

Dowiedz się więcej na temat oceny badań stabilności! Obejrzyj webinarium:

 

Monitoring i ocena produktu w badaniach stabilności

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów