Konsultacje

Zespół pracowników firmy StatSoft Polska oraz współpracujących z nami konsultantów naukowych dysponuje szeroką wiedzą merytoryczną w zakresie zastosowań analizy danych i data mining w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Wiedza ta jest wsparta bogatym doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji wielu projektów badawczych i analitycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować profesjonalną pomoc na różnych etapach realizacji projektów badawczych.

Nasza oferta obejmuje pomoc/doradztwo w wyborze metod statystycznych, zaplanowaniu badań empirycznych oraz wykonaniu analiz statystycznych, a także projektowanie systemów zapewnienia jakości. Stopień naszego zaangażowania w wykonywanie analizy zależy od potrzeb i preferencji Klienta: cała analiza statystyczne może zostać wykonana przez StatSoft Polska, jak również analizy mogą być wykonywane wspólnie, tak aby nasz konsultant pomógł rozwiązać tylko najbardziej skomplikowane problemy analityczne, wskazał kierunki poszukiwań itp. Nasza pomoc może mieć również postać warsztatów, w których Klient poznaje metody statystyczne podczas badania własnych danych i rozwiązywania interesujących go problemów.

W trakcie realizacji zlecenia bardzo precyzyjnie dostosowujemy zakres i szczegółowość proponowanych analiz do potrzeb Zleceniodawcy oraz charakteru dostarczonych danych empirycznych.

Obszary konsultacji

  • planowanie doświadczeń w pracach badawczo-rozwojowych (QbD, DoE)
  • optymalizacja procesu na podstawie danych historycznych
  • walidacja procesu i bieżąca weryfikacja procesu
  • monitoring/trendowanie środowiska wytwarzania
  • badania stabilności produktu
  • porównywanie profili uwalniania
  • wyznaczanie niepewności pomiaru
  • statystyczna kontrola procesu off-line i online
  • badania kliniczne

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów