Szkolenia dla farmacji

W ramach cyklu proponujemy dwie ścieżki: „Statystyczne metody w projektowaniu, monitorowaniu i sterowaniu procesami” i „Statystyczne metody w badaniach laboratoryjnych”.

Statystyczne metody w projektowaniu, monitorowaniu i sterowaniu procesami

  • Statystyka w farmacji – QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków
  • Statystyka w farmacji – cykl życia walidacji wg Aneksu 15
  • Statystyka w farmacji – przegląd jakości produktu
  • Statystyka w farmacji – monitorowanie środowiska wytwarzania

Statystyczne metody w badaniach laboratoryjnych

  • Statystyka w farmacji – porównywanie profili uwalniania
  • Statystyka w walidacji metod pomiarowych
  • Wyznaczanie niepewności pomiaru
  • Badanie biegłości międzylaboratoryjnej
  • Statystyka w farmacji – ocena wyników OOT, OOS w badaniach laboratoryjnych
  • Statystyka w farmacji – ocena badań stabilności

Przejdź na wyższy poziom analizy razem z naszymi ekspertami!

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów