Statystyka w walidacji metod analitycznych

Opis szkolenia: Szkolenie polecamy wszystkim, którzy chcą poznać podstawy walidacji metod analitycznych oraz potrzebują przystępnego wprowadzenia do metod statystycznej analizy danych. Szkolenie obejmuje omówienie podstawowych wymagań zawartych w standardzie ICH Q2(R1) Validation of analytical procedures oraz przedstawienie statystycznych metod wykorzystywanych podczas walidacji/transferu metod analitycznych. Omawia poszczególne charakterystyki walidacyjne wraz z przykładami zastosowania metod analizy danych wykorzystywanych do ich oceny.

Kurs łączy praktyczną znajomość specyficznych zagadnień dotyczących walidacji metod w farmacji ze znajomością metod analizy danych, które prezentowane są w oparciu o dane pochodzące z tej branży. Poszczególne zagadnienia statystyczne będą wstępnie omawiane teoretycznie, a następnie rozwijane w formie ćwiczeń.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Analiza wariancji, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w Statistica, SPC – karty kontrolne,.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Jakie są regulacje dotyczące walidacji metod analitycznych?
  • Jaka jest definicja procedury analitycznej?
  • Jaka jest definicja procesu analitycznego?
  • Jaka jest definicja wyniku raportowanego
  • Jaka jest definicja wyniku OOS, OOT, OOE
  • Jest są różnice pomiędzy wynikami OOS, OOT, OOE
  • Kiedy wynik raportowany jest zgodny z limitem specyfikacji
  • Jakie błędy występują w procesie analitycznym?
  • Jaka jest definicja walidacji procedury analitycznej?
  • Jakie są przedwalidacyjne warunki wstępne?
  • Jakie są walidacyjne charakterystyki?
  • Jaka jest sekwencja wykonywania testów walidacyjnych?
  • Jakie są powiązania pomiędzy błędami, charakterystykami a miarami statystycznymi?
  • Co to jest niepewność pomiarowa i jak ją wyznaczyć na podstawie walidacji
  • Jakie są reguły decyzyjne zgodności wyniku z limitem specyfikacji
 2. Liniowość / Kalibracja
  • Jaka jest definicja liniowości
  • Jakie jest metodologia wyznaczania liniowości
  • Jaka jest procedura oceny liniowości?
  • Jakie metody statystyczne stosowane są do oceny liniowości
  • Jak zweryfikować istotność statystyczną modelu liniowego
  • Jak zweryfikować czy model liniowy jest poprawny
  • Ćwiczenia i przykłady analizy liniowości
 3. Dokładność / Poprawność
  • Jaka jest definicja dokładności / poprawności
  • Jakie jest metodologia wyznaczania dokładności / poprawności
  • Jaka jest procedura oceny dokładności / poprawności
  • Jakie metody statystyczne stosowane są do oceny dokładności / poprawności
  • Jakie warunki powinny być spełnione aby ocena dokładności / poprawności była poprawna
  • Jak wykonać estymację punktową i przedziałową dokładności / poprawności
  • Ćwiczenia i przykłady
 4. Precyzja
  • Jaka jest definicja precyzji i różnica między poszczególnymi poziomami precyzji
  • Jakie jest metodologia wyznaczania precyzji na poszczególnych poziomach
  • Jaka jest procedura oceny precyzji na poszczególnych poziomach
  • Jakie metody statystyczne stosowane są do oceny precyzji
  • Jakie warunki powinny być spełnione aby ocena precyzji była poprawna
  • Jak wykonać estymację punktową i przedziałową precyzji
  • Ćwiczenia i przykłady
 5. Limit Wykrywalności/Oznaczalności
  • Jaka jest definicja limitu wykrywalności/oznaczalności
  • Jakie jest metodologia wyznaczania limitu wykrywalności/oznaczalności
  • Jaka jest procedura oceny limitu wykrywalności/oznaczalności
  • Jakie metody statystyczne stosowane są do oceny limitu wykrywalności/oznaczalności
  • Jakie warunki powinny być spełnione aby ocena wykrywalności/oznaczalności była poprawna
  • Ćwiczenia i przykłady
 6. Transfer metody
  • Jakie jest metodologia prowadzenia transferu metody
  • Jaka jest procedura oceny transferu metody
  • Jakie metody statystyczne stosowane są do oceny transferu metody
  • Jaka jest różnica między testem istotności a testem równoważności w ocenie transferu metody
  • Jakie warunki powinny być spełnione aby ocena transferu metody była poprawna
  • Ćwiczenia i przykłady

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów