PQM Product Quality Monitoring

Program PQM Product Quality Monitoring służy do statystycznej analizy danych gromadzonych podczas przeglądu jakości produktu i/lub weryfikacji bieżącego procesu.

Oprogramowanie umożliwia:

 • dobór odpowiedniej metody analizy danych dla danego przypadku
 • standaryzację przeprowadzanych analiz statystycznych i interpretację wyników
 • automatyczne generowanie raportu w formie tabelarycznej i/lub graficznej

Program został tak przygotowany, aby po wprowadzeniu danych i naciśnięciu jednego przycisku otrzymać raport w postaci dokumentu Microsoft Word lub PDF. Oprócz wyników wykonanych analiz, w raporcie znajdują się komentarze ułatwiające interpretację otrzymanych rezultatów. Opcjonalnie, dane mogą być składowane w dedykowanej bazie danych.

Oprogramowanie zostało zwalidowane zgodnie z wymaganiami cGxP.

Główne funkcjonalności:

 • Analiza opisowa za pomocą wykresu przebiegu, histogramu i statystyk opisowych
 • Analiza modelu za pomocą testów/wykresów normalności, autokorelacji i trendu
 • Analiza stabilności za pomocą standardowych jak i rozszerzonych kart kontrolnych
 • Analiza zdolności procesu za pomocą wskaźników zdolności Cp|Cpk|Pp|Ppk
 • Analiza danych, posiadających zarówno rozkład normalny jaki również inny niż normalny
 • Identyfikacja wartości odstających z możliwością ich usunięcia z analizy statystycznej
 • Identyfikacja nietypowych trendów wg reguł Nelsona
 • Wyznaczenie i zapis limitów kontrolnych wykorzystywanych do monitorowania bieżącej produkcji
 • Konfigurowanie zawartości raportu z wyborem zakresu analiz statystycznych
 • Tworzenie szablonów, zwierających skonfigurowany zakres analiz statystycznych
 • Opcja: zapis wyników do bazy danych z pełną funkcjonalnością dziennika śledzenia

Poszerz swoją wiedzę dotyczącą przeglądu jakości produktu!

Obejrzyj webinaria:

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów