Badanie biegłości międzylaboratoryjnej

Opis szkolenia:  Regularnie przeprowadzana ocena technicznej biegłości laboratoryjnej jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowości wykonywanych pomiarów i analiz, będąc częścią systemu zapewnienia jakości i dobrej praktyki laboratoryjnej. Podstawowym podejściem wykorzystywanym w niezależnej ocenie funkcjonowania laboratorium jest wykonanie badań biegłości laboratoryjnej. Procedura biegłości laboratoryjnej zapewnia niezależną, obiektywną weryfikację funkcjonowania laboratorium, włącznie z regularnym porównaniem wyników pomiędzy laboratoriami. Wprowadzenie procedury biegłości laboratoryjnej pozwala na sprawdzenie dokładności wykonywanych analiz oraz jest wymagana dla jednostek certyfikowanych pod względem zgodności z normami ISO 13528 oraz PN-EN ISO/IEC 17043.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wytycznymi i rekomendacjami, dotyczącymi zasad prowadzenia badań biegłości laboratoryjnej oraz wykorzystywanymi metodami statystycznymi. Uczestnicy po kursie będą w stanie samodzielnie wybrać odpowiednią metodę badań biegłości dostosowaną do danego przypadku, przeprowadzić analizę biegłości laboratoryjnej i przygotować raport z oceny. Poszczególne zagadnienia statystyczne będą wstępnie omawiane teoretycznie, a następnie rozwijane w formie ćwiczeń. Szkolenie 1-dniowe.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Wyznaczanie niepewności pomiaruStatystyka w walidacji metod pomiarowych.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie: omówienie wymagań, dotyczących biegłości laboratoryjnej
 • Jaki jest cel i korzyści, wynikające z wykonywania badań biegłości?
 • Jak wybrać najbardziej optymalny schemat badań biegłości?
 • Jakie są podstawowe metody statystyczne wykorzystywane w badaniach biegłości?
 • Jakie są podstawowe miary biegłości laboratoryjnej?
 • Jak interpretować otrzymane podczas badań wyniki?
 • Jakie są podstawowe przyczyny błędów w badaniach biegłości?
 • Jak wykorzystać wyniki badań biegłości w celu poprawy efektywności laboratorium?
 • Przykład raportu badania biegłości laboratoryjnej
2.Statystyczne metody analizy danych: omówienie wraz z przykładami
 • Metody wyznaczania wartości przypisanej i odchylenia standardowego
 • Metody oceny biegłości laboratoriów za pomocą różnych wskaźników
 • Metody graficzne przedstawiania wskaźników wraz limitami akcji i ostrzegawczymi
 • Metody monitorowania biegłości laboratoryjnej w czasie za pomocą kart kontrolnych
 • Metody identyfikacji wartości odstających

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów