Analiza regresji – na czym polega i kiedy warto ją zastosować? Zapraszamy na webinarium – już 12.05!

Regresja liniowa to jedna z najpowszechniej stosowanych podstawowych metod statystycznych. Za jej pomocą możemy badać w obrębie analizowanej przez nas zależności powiązania między przyczynami a mierzalnym na skali ilościowej skutkiem. Pomaga to podejmować czysto praktyczne decyzje dotyczące szczegółów technicznych badanej zależności oraz służy prognozowaniu.

Dołącz do naszego webinarium i dowiedz się:

❖ jak krok po kroku zbudować model regresji liniowej
❖ w jaki sposób sprawdzać założenia modelu
❖ jak unikać pułapek i odczytywać wyniki otrzymanego modelu

Przykłady zaprezentujemy w programie Statistica. Serdecznie zapraszamy!