Medal dla StatSoft Polska za zasługi w propagowaniu idei jakości

Jest nam niezwykle miło poinformować, że uczestniczyliśmy w Jubileuszowej Konferencji „W perspektywie Jakości” zorganizowanej przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, gdzie wręczono dla firmy StatSoft Polska medal 25–lecia, za zasługi w propagowaniu idei JAKOŚCI. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz MINISTERSTWO ROZWOJU, które było współorganizatorem części konferencyjnej. Jubileuszowe wydarzenie stanowiło okazję do spojrzenia w perspektywie 25 minionych lat na kreowanie zarządzania jakością w polskiej rzeczywistości oraz poszukiwania i planowania kierunków rozwoju organizacji w odniesieniu do tej problematyki.
Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania jakością: http://www.statsoft.pl/rozwiazania/zastosowania-technologiczne/produkcja/