StatSoft Polska partnerem merytorycznym IX Wiosennej Konferencji Farmaceutycznej

W dniach 19-20 kwietnia StatSoft Polska uczestniczył w IX Wiosennej Konferencji Farmaceutycznej wydawnictwa BMP. Motywem przewodnim zorganizowanego na Zamku Gniew spotkania specjalistów i praktyków z wiodących firm farmaceutycznych w Polsce było zwiększenie efektywności i ograniczenie ryzyka w produkcji farmaceutycznej. Honorowym Gospodarzem przedsięwzięcia były Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. – lider we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, zwiększających efektywność produkcji i optymalizujących procesy, m.in. dzięki wykorzystaniu statystycznego sterowania jakością procesu (SPC).

StatSoft Polska od lat zapewnia firmom farmaceutycznym kompleksowe wsparcie w zakresie automatyzacji analiz danych i raportowania, dostarczając efektywne i zgodne z wymaganiami rozwiązania, nie tylko systemy SPC, ale również systemy do analiz stabilności, monitorowania środowiska wytwarzania, okresowych przeglądów produktu, walidacji procesów i metod pomiarowych, analizy uwalniania substancji aktywnych itp. Korzyści z wdrożenia takiego systemu SPC obrazowo przedstawił Kierownik Projektu odpowiedzialny za jego wdrożenie w ZF Polpharma S.A. Obecny na konferencji zespół konsultantów StatSoft Polska dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko w zakresie wdrażania SPC, lecz także innych rozwiązań dla zapewnienia i kontroli jakości w produkcji farmaceutycznej.