Webinarium: Projektowanie, walidacja i monitorowanie procesu technologicznego. Część 4: Weryfikacja bieżącego procesu

Zgodnie z Aneksem 15 wytwórcy powinni monitorować jakość produktu, aby zapewnić, że utrzymują stan kontroli nad produktem w czasie całego cyklu jego życia i oceniają trendy procesu. Podobnie jak podczas etapu 2 walidacji procesu, zalecane jest stosowanie obiektywnych miar statystycznych w celu osiągnięcia odpowiedniego stopnia pewności, że proces znajduje się pod kontrolą.

Jak zacząć więc statystyczną kontrolę procesu? Jakie są podstawowe zasady statystycznej kontroli procesu? Jak oceniać trendy procesu? Na te pytania odpowie kolejne z cyklu webinarów „Projektowanie, walidacja i monitorowanie procesu technologicznego”, podczas którego zaprezentujemy procedury, metody analiz danych i przykłady związane z weryfikacją bieżącego procesu, a także moduł Bieżąca weryfikacja procesu.

Webinarium potrwa ok. 1h.