Zapraszamy na webinarium „Wyznaczanie niepewności pomiaru”

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium internetowym „Wyznaczanie niepewności pomiaru”. Webinarium to adresowane jest do pracowników laboratoriów oraz działów technologicznych, badawczych i jakościowych, dla których precyzyjne oszacowanie niepewności pomiaru stanowi jedno z istotnych zadań.
W prezentacji pokażemy, w jaki sposób, wykorzystując nowy program – Wyznaczanie Niepewności Pomiaru, bazujący na renomowanym silniku analitycznym Statistica – znacznie skrócić czas potrzebny na analizę danych i raportowanie zgodne z branżowymi standardami.
W webinarium przedstawimy też: podstawowe pojęcia oraz standardową procedurę wyznaczania niepewności pomiaru w oparciu o wytyczne ISO, GUM, EURACHEM/CITAC, typowe źródła niepewności pomiaru oraz konsekwencje ich nieuwzględnienia przy analizach jakościowych i podejmowaniu decyzji, a także sposób usprawnienia obliczeń niezbędnych do szacowania niepewności rozszerzonej według standardu ISO wraz z tworzeniem budżetu niepewności danej procedury analitycznej. Udział w webinarium nie wymaga opłat, natomiast konieczna jest wcześniejsza rejestracja.