XXIII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

W dniach 11-13.09.2017 r. StatSoft Polska uczestniczył w XXIII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w Wiśle. Sympozjum było doskonałą okazją do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń na tematy istotne dla laboratoriów. Wiele uwagi poświęcono podejściu procesowemu, zwłaszcza w kontekście znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji, Głównego Urzędu Miar, pracownicy naukowi uczelni wyższych i członkowie Klubu POLLAB. Referat StatSoft Polska dotyczył automatyzacji analiz danych i standaryzacji raportowania zgodnie z aktualnymi normami.