Zapraszamy na webinarium „Wytwarzanie produktów leczniczych – od QbD po weryfikację bieżącego procesu” 14 marca o godz. 10:00

Podczas webinarium zaprezentujemy podstawowe wymagania, oczekiwania i wyzwania związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu służącego do modelowania, walidacji i monitorowania procesów technologicznych wytwarzania produktów leczniczych, substancji czynnych i suplementów diety w oparciu o podejście QbD oraz zwalniania produktu w czasie rzeczywistym RTRT. System jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone w regulacjach Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Webinarium kierujemy zarówno dla pracowników działów badawczo-rozwojowych, zainteresowanych wdrażaniem podejścia QbD (Quality by Design) dla działów zapewnienia jakości, pragnących monitorować proces w czasie rzeczywistym z wykrywaniem nietypowych trendów, a także działów technologicznych, które zajmują się podnoszeniem efektywności procesów wytwarzania produktów leczniczych.

Zgłoś udział