Zastosowanie jedno- i wielowymiarowych kart kontrolnych zgodnie z rekomendacjami Ph.Eur. 5.28 – webinarium!

Zastanawiasz się, jakie są rekomendacje farmakopei europejskiej Ph.Eur. 5.28, dotyczące wdrażania statystycznej kontroli procesu, które można wykorzystać podczas weryfikacji bieżącego procesu OPV lub okresowych przeglądów jakości produktu (PQR)?

Chcesz poznać podstawowe zasady i procedurę wdrażania statystycznej kontroli procesu z wykorzystaniem jedno- i wielowymiarowych kart kontrolnych?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” to zapraszamy do zapoznania się z nagraniem webinarium „Zastosowanie jedno- i wielowymiarowych kart kontrolnych zgodnie z rekomendacjami Ph.Eur. 5.28”.

Podczas spotkania pokażemy przykład zastosowania jednowymiarowych kart kontrolnych Shewharta oraz wielowymiarowych kart kontrolnych T2 Hotellinga, a także program ułatwiający pracę w zakresie monitorowania jakości produktu wraz z jego rozszerzeniem o bazę danych: ‘StatSoft PQM’.