Zestaw Kliniczny – nasz nowy program już jest gotowy!

Analiza statystyczna badań klinicznych równoważności leków, substancji lub sposobów leczenia może być szybsza i łatwiejsza! Ukończyliśmy Zestaw Kliniczny, który umożliwia wykonanie analizy statystycznej od fazy planowania aż po analizę otrzymanych danych, w tym między innymi:

• analizę mocy statystycznej,
• weryfikację założeń dla prawidłowego wykonania oceny równoważności,
• wykonanie oceny statystycznej, wskazującej na równoważność lub jej brak.

Zestaw Kliniczny jest skierowany do osób analizujących wyniki badań klinicznych równoważności oraz osób odpowiedzialnych za opracowanie fazy planowania badania tego rodzaju, kiedy to należy oszacować jak liczne grupy są potrzebne lub ile wynosi moc statystyczna a następnie losowo przydzielić uczestników badania do grup.

Czytaj więcej o Zestawie Klinicznym lub skontaktuj się z nami >>