Metody analizy trendów w przemyśle farmaceutycznym

Zapraszamy także do obejrzenia nagrania naszego webinarium „Metody analizy trendów w przemyśle farmaceutycznym”. W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie audytorów oraz osób odpowiedzialnych za jakość wytwarzania zagadnieniami związanymi z analizą trendów. Podczas webinarium przedstawiliśmy podstawowe zasady i pojęcia związane z trendowaniem oraz statystyczne metody analizy, wykorzystane do identyfikacji nietypowych, niepożądanych trendów w wybranych obszarach funkcjonowania firmy farmaceutycznej:

Zagadnienia te omawiamy na praktycznych przykładach. Prezentujemy także nasze specjalistyczne narzędzia, automatyzujące najbardziej pracochłonne czynności związane ze statystyczną analizą danych oraz tworzeniem raportów zgodnych z branżowymi standardami i wymaganiami audytorów. Narzędzia te są pomocne na różnych poziomach: od doboru odpowiednich metod analizy, kryteriów identyfikacji wyników OOT i OOS, przez automatyczne tworzenie raportów, po zintegrowane systemy, zapewniające kontrolę nad wprowadzaniem, dostępnością, przechowywaniem i integralnością danych.

Zapraszamy do oglądania.