Polecamy artykuł dr. M. Skowronka „Zarządzanie wiedzą” w Świecie Przemysłu Farmaceutycznego

Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji w dokumencie ICH Q10 wydanym w 2008 zaproponowała model zarządzania jakością, zmieniając podstawowe pojęcia związane z jakością produktu leczniczego i proponując nowe podejście do zarządzania jakością w przemyśle farmaceutycznym. Procesem wspierającym i ułatwiającym efektywne wdrożenie Farmaceutycznego Systemu Jakości, obok zarządzania ryzkiem jakości, jest zarządzanie wiedzą podczas całego cyklu życia produktu. Każdy wytwórca powinien zdecydować jak skutecznie zarządzać wiedzą, włączając zakres i ilość informacji jakie należy gromadzić i analizować. Skomputeryzowane systemy zarządzania informacją mogą ułatwić automatyzację gromadzenia danych, standaryzację wykonywanych analiz i dostępność zdobytej wiedzy. Oprogramowanie Statisitica w tym wersja Statisitica Enterprise, stanowiąc zintegrowany system analizy danych, pozwala na efektywne zarządzanie wiedzą w organizacji. Artykuł przedstawia wyzwania i oczekiwania związane z wdrażaniem programu zarządzania wiedzą w firmie oraz przykłady zastosowanych rozwiązań informatycznych. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu.