Porównanie profili uwalniania – nowe metody i rekomendacje EMA – webinarium!

Podczas webinarium omówione zostaną rekomendacje europejskiej agencji EMA, dotyczące stosowania metody bootstrap w ocenie profil uwalniania. Obok metody bootstrap przedstawione zostaną również niedawno opracowane metody, niezależne i zależne od modelu, będące odpowiedzią na wymagania EMA.

W drugiej części webinarium zaprezentowany zostanie moduł StatSoft DPC, służący do porównania profili uwalniania wraz z jego rozszerzeniem o bazę danych.