Statystyczna ocena zgodności wyników z limitami specyfikacji

Chcesz dowiedzieć się jakie reguły decyzyjne dotyczą zgodności wyniku raportowanego z limitami specyfikacji? Zastanawiasz się nad rolą niepewności pomiarowej w procesie decyzyjnym lub jak wykorzystać wyniki walidacji metody analitycznej i badań stabilności w definiowaniu wewnętrznych limitów zwolnieniowych?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i już teraz zapisz na nasze webinarium!

Ponadto przedstawione zostaną przykłady:
● obliczania prawdopodobieństwa zgodności i ryzyka podjęcia błędnej decyzji,
● wykorzystania wyników walidacji metody analitycznej i badań stabilności w szacowaniu wewnętrznych limitów zwolnieniowych.

W drugiej części spotkania zaprezentujemy również moduły AMV Analytical Method Validation i PS Product Stability wraz z ich funkcjonalnościami.