Product Life Cycle System w walce z COVID-19

Product Life Cycle System w walce z COVID-19


Pracujesz nad preparatami wspomagającymi leczenie koronawirusa?

Skorzystaj z naszej platformy Product Life Cycle System podczas realizacji prac – za darmo, przez 12 miesięcy!

virtual

skróć czas wprowadzenia nowych produktów na rynek

usprawnij prace badawczo-rozwojowe

uprość proces rejestracji produktu

Product Life Cycle System to rewolucja w branży farmaceutycznej!

System umożliwia korzystanie z tylko jednej platformy podczas całego cyklu opracowywania nowego produktu.
Przyspiesza i optymalizuje produkcję farmaceutyczną.

System umożliwia:

Powiązanie aktywności na poszczególnych etapach cyklu życia w jeden strumień informacji o produkcie i procesie

Integrację z systemem jakości

Zdefiniowanie optymalnego zakresu parametrów procesu/formulacji poprzez ocenę wpływu zmienności parametrów materiałów, procesu i ich interakcji na parametry produktu

Standaryzację rozwoju procesu technologicznego w oparciu o metodologię QbD

Ocenę krytyczności parametrów procesu i ryzyka wystąpienia wyników OOS dla krytycznych atrybutów produktu w oparciu o zgromadzoną wiedzę oraz dane eksperymentalne

Bieżącą weryfikację procesu w czasie rzeczywistym z identyfikacją nietypowych trendów, wyników OOT/OOS

Wizualizację procesu i dostępność wyników monitorowania procesu w czasie rzeczywistym dla osób zaangażowanych w zwolnienie produktu na rynek (np. Osoby Wykwalifikowanej)

Generowanie automatycznych powiadomień i alarmów OOT/OOS do osób biorących udział w zwalnianiu produktu na rynek

Dla kogo?

Dla działów badawczo-rozwojowych zainteresowanych łatwym wdrażaniem podejścia QbD

Dla działów zapewnienia jakości w celu monitorowania procesu w czasie rzeczywistym z wykrywaniem nietypowych trendów

Dla działów technologicznych w celu zwiększenia efektywności procesów wytwarzania produktów leczniczych

Product Life Cycle System zdecydowanie ułatwi Twoją pracę

Rozwiązania StatSoft Polska dla farmacji to nie tylko platforma Product Life Cycle System. Dostarczamy również sprawdzone rozwiązania w kluczowych obszarach wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Ogranicz nakład swojej pracy do niezbędnego minimum! Poznaj nasze rozwiązania dla farmacji.

W razie potrzeby chętnie pomożemy!

info@statsoftpharma.com
+48 601 41 41 51

Nasi eksperci przygotowali dodatkowe materiały, dzięki którym możesz poszerzyć wiedzę na temat wytwarzania produktów leczniczych.

Wszystko po to, aby ułatwić Twoją pracę!

 

Patronat medialny

virtual
virtual
virtual